KERTÉSZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
 
HORTICULTURE, PAYSAGISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
  francia – magyar diákcsere  
echange franco - hongrois
  2011.05.09. – 200.05.27.