KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

2. Nevelő és oktató munkát segítők adatai

 

3. Országos mérés-értékelés eredményei

 

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 

5. Továbbtanulási mutatók

 

6. Érettségi vizsgák eredménye

 

7. Pályakövetés eredményei

 

8. Szakkörök és testedzési lehetőségek

 

9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

 

10. Iskolai tanév rendje

 

11. Osztályok száma, tanulók létszáma